Home » éénLimburg

Welkom bij de kring éénLimburg

 

Mogelijk hebt u al informatie gekregen of hebt u al elders iets opgevangen over de wijzigingen welke zich binnen De Unie hebben voorgedaan als het gaat om de nieuwe kringen.

 

Tijdens de laatst gehouden Kringenraad is besloten om de vele kringen in Nederland te groeperen tot een 7-tal nieuwe kringen.

Dit is mede gedaan om de bestaande kringen beter bestuurbaar te maken en te houden omdat er in diverse kringen nog slechts 1 of 2 bestuurders waren die, gezien hun hoge leeftijd, niet meer in staat waren om de noodzakelijke bestuurders activiteiten te organiseren die gewenst of vereist waren.

Ook het efficiënt uitvoeren van de taken was en is een onderdeel van de nieuwe samenvoegingen.

 

Wat betekent dit voor ons Limburg.

Alle kringen van Limburg en dat waren, Noord-Limburg, Midden-Limburg, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland zijn samengegaan in één Limburg met als naam: éénLimburg.

Omdat deze kring over een groot gebied verdeeld is, gaan we voor u activiteiten, zoals jubilarishuldigingen,  themabijeenkomsten, organiseren in meerdere plaatsen binnen deze kring.

 

2019 Staat in het teken van veiligheid. Dit najaar staat er een themabijeenkomst over veiligheid gepland.

U krijgt natuurlijk een uitnodiging maar kijk ook regelmatig op deze pagina voor alle activiteiten.

 

Rechts van deze pagina leest u wie er in het bestuur van uw kring zit. De bestuursleden zijn samengesteld vanuit de voormalige kringen.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres: eenlimburg@uniekring.nl

 

Voorzitter a.i.: Thom Cremers
Tel: 0495 – 54 03 44 of 06-30792347

 

Secretaris: Wim Honig

 

Penningmeester a.i.: Thom Cremers
Tel: 0495 – 54 03 44 of 06-30792347

 

Zoals u ziet is er dringend behoefte aan nieuwe bestuurders die actief willen deelnemen aan het besturen van onze vereniging; wilt u informatie dan mag u altijd bellen.

 

Jaarprogramma 2019