Home » éénLimburg

Welkom bij de kring éénLimburg

 

Mogelijk hebt u al informatie gekregen of hebt u al elders iets opgevangen over de wijzigingen welke zich binnen De Unie hebben voorgedaan als het gaat om de nieuwe kringen.

 

Tijdens de laatst gehouden Kringenraad is besloten om de vele kringen in Nederland te groeperen tot een 7-tal nieuwe kringen.

Dit is mede gedaan om de bestaande kringen beter bestuurbaar te maken en te houden omdat er in diverse kringen nog slechts 1 of 2 bestuurders waren die, gezien hun hoge leeftijd, niet meer in staat waren om de noodzakelijke bestuurders activiteiten te organiseren die gewenst of vereist waren.

Ook het efficiënt uitvoeren van de taken was en is een onderdeel van de nieuwe samenvoegingen.

 

Wat betekent dit voor ons Limburg.

Alle kringen van Limburg en dat waren, Noord-Limburg, Midden-Limburg, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland zijn samengegaan in één Limburg met als naam: éénLimburg.

Omdat deze kring over een groot gebied verdeeld is, gaan we voor u activiteiten, zoals jubilarishuldigingen,  themabijeenkomsten, organiseren in meerdere plaatsen binnen deze kring.

 

2019 Staat in het teken van veiligheid. Dit najaar staat er een themabijeenkomst over veiligheid gepland.

U krijgt natuurlijk een uitnodiging maar kijk ook regelmatig op deze pagina voor alle activiteiten.

 

Rechts van deze pagina leest u wie er in het bestuur van uw kring zit. De bestuursleden zijn samengesteld vanuit de voormalige kringen.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres: eenlimburg@uniekring.nl

 

Voorzitter: Thom Cremers
Tel: 0495 – 54 03 44 of 06-30792347

 

Secretaris: Wim Honig
Tel: 077 – 351 40 18 of 06-52306546

 

Penningmeester: Jac Waucomont
Tel: 06-44150858

 

Bestuursleden:
Louis Franssen
Jean Hofman
Jan Krutzen
Jo Nicolai
John Orie
Frans Peters
Martin Wita

 

Jaarprogramma 2020

 

Noord Limburg  Geen activiteit gepland

Midden Limburg
–  9 maart – Naturalis in Leiden – Geannuleerd
–  7 mei – bustocht naar/door Voerstreek (uitgesteld)
– 12 november – fabrieksuitje naar Volkswagen in Emden

Parkstad
Geen opgave

Maastricht-Heuvelland
14 maart – Jezuïetenberg in Maastricht (uitgesteld)

Westelijke Mijnstreek
– 08 mei – bustocht naar/door Voerstreek (uitgesteld)
– 12 september – uitstapje naar de scheepslift van Strépy-Thieu

 

Jubilarissenviering

 

Noord Limburg –  Planning oktober 2020, vrijdagavond

Midden Limburg –  9 oktober 2020, vrijdagmiddag

Parkstad –  juni 2020 zaterdagmiddag

Maastricht-Heuvelland –  24 april 2021 zaterdagmiddag

Westelijke Mijnstreek – Vrijdag 16 oktober om 14.30 uur in het Maaslandcentrum in Elsloo

 

Bestuursvergaderingen éénLimburg

Op donderdag: 13 februari, 23 april, 18 juni, 8 oktober en 10 december

 

Vergaderingen Dagelijks Bestuur éénLimburg

Op donderdag:  27 februari, 8 april, 4 juni, 24 september en 26 november

 

Vergaderingen kringenraad Culemborg

Op donderdag:  6 februari, 11 juni, 1 oktober en 19 november