In memoriam de heer Verbeet

 

Tot onze ontsteltenis moeten wij u mededelen dat ons zeer gewaardeerd bestuurslid de heer Verbeet is overleden. De heer Verbeet was een bestuurslid die zich vele jaren in diverse functies voor De Unie heeft ingezet, waaronder het dagelijks bestuur en de bestuursraad.

Gedurende de laatste jubilarissenhuldiging was hij nog aanwezig om onder andere de jubilarissen op te roepen.

Onder andere voor zijn inzet binnen De Unie heeft hij een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Als mens en als bestuurslid zullen wij hem zeer missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

 

 

In memoriam de heer Moonen

 

Tot onze ontsteltenis moeten wij u mededelen dat ons zeer gewaardeerd bestuurslid de heer Moonen is overleden. De heer Moonen was een bestuurslid die zich vele jaren in diverse functies, waaronder functies binnen het dagelijks bestuur, voor De Unie heeft ingezet.

Als mens en als bestuurslid zullen wij hem zeer missen.

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.