Nieuws uit de kring Westelijke Mijnstreek

 

 

Sinds de oprichting van de kring Westelijke Mijnstreek organiseert het kringbestuur 1 of 2 uitstapjes per jaar. Deze uitstapjes genieten altijd veel belangstelling en een vaste kern van de leden gaat altijd mee.

Tot de ontsteltenis van het bestuur zijn de laatste 2 uitstapjes niet doorgegaan, omdat deze 2 keren iets fout is gegaan in de communicatie tussen de busonderneming en het bestuur.

Er zijn afspraken gemaakt die herhaling hiervan moeten voorkomen.

Het kwaad was echter al geschied. Er waren leden die 1 of 2 keer aanwezig waren om met een van deze reizen mee te gaan en de bus niet kwam opdagen. Het bestuur heeft dit ten zeerste betreurd.

 

Na het verschijnen van ons vorige bulletin zijn 2 van onze bestuursleden overleden. Verderop in dit KringenNieuws treft U hier een in memoriam van aan.

Wij konden ons gelukkig prijzen dat de echtgenote van een van deze 2 bestuursleden, mevrouw Verbeet, bereid is gevonden om tot het bestuur toe te treden.

 

Op 28 september 2018 hebben wij ‘s middags in het Maaslandcentrum in Beek onze jubilarissen gehuldigd.

Dit was de eerste keer dat wij dit voor de hele kring samen deden. De opkomst was groter dan voorgaande jaren.

Het was een heel gezellige middag, waarbij onze jubilarissen een optreden van de cabaretgroep ‘de Kriekele” voorgeschoteld kregen.

Na afloop van dit optreden konden de jubilarissen genieten van een warm en koud buffet. Uit het merendeel van de reacties konden wij concluderen dat deze middag geslaagd was.

 

Het aantal kringbestuursleden binnen De Unie is snel aan het afnemen. Binnen diverse kringen is zelfs geen kringbestuur meer actief.

Dit heeft tot gevolg dat zaken als jubilarissenhuldiging binnen deze kringen ook niet meer georganiseerd worden.

Omdat dit een niet wenselijke situatie is, is binnen De Unie een discussie gevoerd over hoe dit probleem aangepakt moet worden.

Besloten is om het aantal kringen drastisch te reduceren tot 1 kring binnen een provincie. Ook voor Limburg is 1 kring, genaamd de kring éénLimburg, opgericht.

Vanwege de vergrijzing binnen het bestuur van de voormalige kring Westelijke Mijnstreek, zijn er geen kandidaten om binnen dit nieuwe bestuur zitting te nemen.

Wel is afgesproken dat het bestuur van de voormalige kring Westelijke Mijnstreek wel verder kan gaan met de huidige activiteiten, echter wel onder de paraplu van de nieuwe kring Limburg.

Hoe een en ander ingevuld gaat worden, zal in de komende periode verder uitgewerkt worden.