Home » Noord-Nederland

Welkom bij de kring Noord-Nederland.

 

Wij hopen u binnenkort weer te verrassen met interessante activiteiten. Ook zijn de huldigingsactiviteiten weer opgestart. Jubilarissen ontvangen al gelang hun jubileumstatus een uitnodiging voor een huldigingsbijeenkomst.

 

Via de website van De Unie informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen.

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres:
noord-nederland@uniekring.nl

 

Voorzitter en lid kringenraad: Cindy Rossen

 

Vice Voorzitter en plv. lid Kringenraad: Anne Jonkman

 

Secretaris: Peter de Reuver

 

Penningmeester: Mindert Veenstra

 

2e Penningmeester: Anne Jonkman

 

Bestuurslid: Anita Bolland