Home » Noord-Nederland

Welkom bij de kring Noord-Nederland.

 

Tijdens de laatst gehouden Ledenraad is besloten om de vele kringen in Nederland te groeperen tot een 7-tal nieuwe kringen.

Dit is mede gedaan om de bestaande kringen beter bestuurbaar te maken en te houden omdat er in diverse kringen nog slechts 1 of 2 bestuurders waren die, gezien hun hoge leeftijd, niet meer in staat waren om de noodzakelijke bestuurders activiteiten te organiseren die gewenst of vereist waren.

Ook het efficiënt uitvoeren van de taken was en is een onderdeel van de nieuwe samenvoegingen.

 

De voormalige kringen Groningen (inclusief Friesland), Drenthe en Zwolle zijn daarom opgegaan in de nieuwe kring Noord-Nederland.

 

Als centrale vergaderlocatie voor onze bestuursvergaderingen hebben we voorlopig Diever (gemeente Westerveld) bepaald.

 

Wij als kringbestuursleden zijn geen onbekenden van elkaar. We hebben al jaren met elkaar samengewerkt.

 

Omdat deze kring over een groot gebied verdeeld is, gaan we voor u activiteiten, zoals jubilarishuldigingen,  themabijeenkomsten, organiseren in meerdere plaatsen binnen deze kring.

 

2019 Staat in het teken van veiligheid. Dit najaar staat er een themabijeenkomst over veiligheid gepland.

U krijgt natuurlijk een uitnodiging maar kijk ook regelmatig op deze pagina voor alle activiteiten.

 

Rechts van deze pagina leest u wie er in het bestuur van uw kring zit. De bestuursleden zijn samengesteld vanuit de voormalige kringen.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres:
noord-nederland@uniekring.nl

 

Voorzitter en lid kringenraad: Cindy Rossen

 

Vice Voorzitter: Anne Jonkman

 

Secretaris en plv. lid kringenraad: Maria Jordans

 

2e Secretaris: Peter de Reuver

 

Penningmeester: Mindert Veenstra

 

2e Penningmeester: Anne Jonkman

 

Alle activiteiten 2020 zijn i.v.m. het Coronavirus uitgesteld. Zodra we weer activiteiten gaan organiseren hoort u van ons. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.