Home » Noordwest

Welkom bij de kring Noordwest

 

Tijdens de laatst gehouden Kringenraad is besloten om de vele kringen in Nederland te groeperen tot een 7-tal nieuwe kringen.

Dit is mede gedaan om de bestaande kringen beter bestuurbaar te maken en te houden omdat er in diverse kringen nog slechts 1 of 2 bestuurders waren die, gezien hun hoge leeftijd, niet meer in staat waren om de noodzakelijke bestuurders activiteiten te organiseren die gewenst of vereist waren.

Ook het efficiënt uitvoeren van de taken was en is een onderdeel van de nieuwe samenvoegingen.

 

De voormalige kringen Noord-Holland Noord, (ex) Kennemerland en Amsterdam zijn opgegaan in de kring Noordwest.

Het nieuwe bestuur bestaat uit bestuursleden van de kring Noord-Holland Noord, Amsterdam en (ex) Kennemerland.

Rechts van deze pagina leest u wie er in het bestuur van uw kring zit. De bestuursleden zijn samengesteld vanuit de voormalige kringen.

 

Omdat deze kring over een groot gebied verdeeld is, gaan we voor u activiteiten, zoals jubilarishuldigingen,  themabijeenkomsten, organiseren in meerdere plaatsen binnen deze kring.

 

2019 Staat in het teken van veiligheid. Dit najaar staat er een themabijeenkomst over veiligheid gepland.

U krijgt natuurlijk een uitnodiging maar kijk ook regelmatig op deze pagina voor alle activiteiten.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres: noordwest@uniekring.nl

 

Voorzitter: Hans Hanselaar

Tel: 020 – 69 82 00 5

 

Secretaris : Jan de Boer

Tel: 0224 – 21 42 07

 

2e Secretaris: Adri Schipper

Tel: 020 – 34 52 62 4

 

Penningmeester: Henry Mijnals

 

Bestuurslid: Janhans Bettink

 

Lid Kringenraad: Hans Hanselaar

 

We gaan onze jubilarissen huldigen op

 

Zaterdag 19 oktober 2019

Jubilarissen voormalige kring Amsterdam

Locatie: de Veranda in Amstelveen

 

Zaterdag 2 november 2019

Jubilarissen voormalige kring Kennemerland

Locatie: Bobs partycentrum Uitgeest

 

De jubilarissen ontvangen te zijner tijd persoonlijk een uitnodiging.