Home » Noordwest

Welkom bij de kring Noordwest

 

Tijdens de laatst gehouden Kringenraad is besloten om de vele kringen in Nederland te groeperen tot een 7-tal nieuwe kringen.

Dit is mede gedaan om de bestaande kringen beter bestuurbaar te maken en te houden omdat er in diverse kringen nog slechts 1 of 2 bestuurders waren die, gezien hun hoge leeftijd, niet meer in staat waren om de noodzakelijke bestuurders activiteiten te organiseren die gewenst of vereist waren.

Ook het efficiënt uitvoeren van de taken was en is een onderdeel van de nieuwe samenvoegingen.

 

De voormalige kringen Noord-Holland Noord, (ex) Kennemerland en Amsterdam zijn opgegaan in de kring Noordwest.

Het nieuwe bestuur bestaat uit bestuursleden van de kring Noord-Holland Noord, Amsterdam en (ex) Kennemerland.

Rechts van deze pagina leest u wie er in het bestuur van uw kring zit. De bestuursleden zijn samengesteld vanuit de voormalige kringen.

 

Omdat deze kring over een groot gebied verdeeld is, gaan we voor u activiteiten, zoals jubilarishuldigingen,  themabijeenkomsten, organiseren in meerdere plaatsen binnen deze kring.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres: noordwest@uniekring.nl

 

Voorzitter: Hans Hanselaar

Tel: 020 – 69 82 00 5

 

Secretaris : Jan de Boer

Tel: 0224 – 21 42 07

 

2e Secretaris: Adri Schipper

Tel: 020 – 34 52 62 4

 

Penningmeester: Henry Mijnals

 

Lid Kringenraad: Hans Hanselaar

 

Wat gaan we in 2020 voor u doen?

 

Woensdag 22 april 2020, 14:00 uur.       

Jaarlijkse Algemene Vergadering. (uitgesteld)

 

Zaterdag 9 mei 2020

Jubilarishuldiging voormalige kring NHN en  Kennemerland. (Jubilarissen krijgen begin april een uitnodiging) (uitgesteld)

 

Woensdag 13 mei 2020

Excursie voormalige kring NHN en Kennemerland. (Gepensioneerde leden krijgen begin april een uitnodiging) (uitgesteld)

 

Woensdag 27 mei 2020

Excursie voormalige kring Amsterdam. (Gepensioneerde leden krijgen begin april een uitnodiging) (uitgesteld)

 

Zaterdag 13 juni 2020

Jubilarishuldiging voormalige kring Amsterdam. (uitgesteld)

 

Woensdag 23 september 2020

Najaar bijeenkomst (informatie volgt in augustus)