Home » Oost-Brabant

Welkom bij de kring Oost-Brabant

 

Tijdens de laatst gehouden Kringenraad is besloten om de vele kringen in Nederland te groeperen tot een 7-tal nieuwe kringen.

Dit is mede gedaan om de bestaande kringen beter bestuurbaar te maken en te houden omdat er in diverse kringen nog slechts 1 of 2 bestuurders waren die, gezien hun hoge leeftijd, niet meer in staat waren om de noodzakelijke bestuurders activiteiten te organiseren die gewenst of vereist waren.

Ook het efficiënt uitvoeren van de taken was en is een onderdeel van de nieuwe samenvoegingen.

 

De voormalige kringen Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant zijn opgegaan in de kring Oost-Brabant.

Rechts van deze pagina leest u wie er in het bestuur van uw kring zit. De bestuursleden zijn samengesteld vanuit de voormalige kringen.

 

Omdat deze kring over een groot gebied verdeeld is, gaan we voor u activiteiten, zoals jubilarishuldigingen,  themabijeenkomsten, organiseren in meerdere plaatsen binnen deze kring.

 

2019 Staat in het teken van veiligheid. Dit najaar staat er een themabijeenkomst over veiligheid gepland.

U krijgt natuurlijk een uitnodiging maar kijk ook regelmatig op deze pagina voor alle activiteiten.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres:
Oost-Brabant@uniekring.nl 

 

Het bestuur van de kring bestaat uit:

 

Voorzitter: Johan van Bruggen

 

Vicevoorzitter: Wout Damen

 

Secretaris:  Johan van Bruggen

 

Penningmeester: Jan Luijten

 

Bestuurslid: Sietske Sauvé

 

Bestuurslid: Harrij Meijs

 

Activiteiten 2020:

Maandag 9 maart:
Soosdag in Eindhoven, klik hier om aan te melden

Woensdag 27 mei:
Dagtocht, nadere info volgt nog

Woensdag 10 juni:
Jubilarisbijeenkomst in “De Mispelhoef” in Eindhoven

Maandag 15 of woensdag 17 juni:
Jubilarisbijeenkomst in “De Keurvorst” in Ravenstein

Maandag 22 juni:
2e Soosdag in Eindhoven

Maandag 7 september:
3e Soosdag in Eindhoven

Maandag 19 oktober:
Afsluitingsavond met buffet en jubilarissen

Maandag 26 oktober:
Afsluitingsavond met buffet en jubilarissen

Maandag 9 november:
Afsluitingsavond met buffet en jubilarissen

Maandag 16 november:
Afsluitingsavond met buffet en jubilarissen

Bestuursvergadering

Bestuursvergadering wordt in maart en eind november gehouden.

Vragen?

Heeft u vragen over de activiteiten dan kunt u een e-mail sturen naar de activiteitencoördinator: Jac van Gerwen

Ook kunt u met vragen terecht bij Annet Alting. telefoon: 06 31 65 21 38