Home » West

Welkom bij de kring West

 

Tijdens de laatst gehouden Kringenraad is besloten om de vele kringen in Nederland te groeperen tot een 7-tal nieuwe kringen.

Dit is mede gedaan om de bestaande kringen beter bestuurbaar te maken en te houden omdat er in diverse kringen nog slechts 1 of 2 bestuurders waren die, gezien hun hoge leeftijd, niet meer in staat waren om de noodzakelijke bestuurders activiteiten te organiseren die gewenst of vereist waren.

Ook het efficiënt uitvoeren van de taken was en is een onderdeel van de nieuwe samenvoegingen.

 

Rechts van deze pagina leest u wie er in het bestuur van uw kring zit.

 

Omdat deze kring over een groot gebied verdeeld is, gaan we voor u activiteiten, zoals jubilarishuldigingen,  themabijeenkomsten, organiseren in meerdere plaatsen binnen deze kring.

 

2019 Staat in het teken van veiligheid. Dit najaar staat er een themabijeenkomst over veiligheid gepland.

U krijgt natuurlijk een uitnodiging maar kijk ook regelmatig op deze pagina voor alle activiteiten.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres: west@uniekring.nl

 

Voorzitter: A. Manse
Tel.: 010 474 4616

 

Secretaris: J. van den Berg
Tel.: 010 591 86 54

 

Penningmeester: T. Vloedman

 

De andere leden van het bestuur zijn:

E. Hoogstraten
G. Kamps
H. Kriek
H.K.A. Meijers
T. Plate
P.C. van de Velde
W. Verheijden

 

Jubilarishuldiging 2019

Vrijdag 14 juni a.s. van 15.00 – 20.00 uur willen we alle jubilarissen 2019 huldigen. Half februari zijn de uitnodigingen voor deze feestelijke gebeurtenis verzonden.