Home » Zuidwest

Welkom bij de kring Zuidwest

 

Tijdens de laatst gehouden Ledenraad is besloten om de vele kringen in Nederland te groeperen tot een 7-tal nieuwe kringen.

Dit is mede gedaan om de bestaande kringen beter bestuurbaar te maken en te houden omdat er in diverse kringen nog slechts 1 of 2 bestuurders waren die, gezien hun hoge leeftijd, niet meer in staat waren om de noodzakelijke bestuurders activiteiten te organiseren die gewenst of vereist waren.

 

Ook het efficiënt uitvoeren van de taken was en is een onderdeel van de nieuwe samenvoegingen.

 

De voormalige kringen West Brabant, Midden Zeeland en Zeeuws Vlaanderen  zijn opgegaan in de kring Zuidwest, zie ons nieuwe logo.

 

Omdat deze kring over een groot gebied verdeeld is, gaan we voor u activiteiten, zoals jubilarishuldigingen,  themabijeenkomsten, organiseren in meerdere plaatsen binnen deze kring.

Hier leest u alle activiteiten die we in 2020 organiseren.

 

Rechts van deze pagina leest u wie er in het bestuur van uw kring zit. De bestuursleden zijn samengesteld vanuit de voormalige kringen.

 

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.

Contact

De bestuursleden zijn per e-mail te bereiken via het e-mailadres: zuidwest@uniekring.nl

 

Voorzitter: Andries Coens
Tel: 076 – 503 47 16

 

Vice-voorzitter: Rob Lucas

 

Vice-voorzitter: Wim Segboer

 

Secretaris: Vacant

 

Penningmeester: Wil Paats

 

Lid kringenraad: Hein Römer

 

Plv. Lid kringenraad: Betty de Roo