Kringbestuur

 

Elke kring kent een eigen Kringbestuur. Wil jij je graag inzetten voor jouw kring? Meld je dan aan voor een plekje in het Kringbestuur. Via deze link kun je je kring kiezen.

 

Met een functie in het bestuur heb je een aantal taken. Zo ben je het aanspreekpunt voor andere leden, denk je mee over welke activiteiten de kring organiseert en heb je regelmatig contact met de collega’s van De Unie op het hoofdkantoor.

 

Daarnaast gebeurt het regelmatig dat Unieleden via de Kringen worden aangemeld voor besturen van werk- en studiegroepen. Met thema’s op het gebied van bijvoorbeeld milieu, ruimtelijke ordening en zorg. Onder andere gemeenten, provincies en waterschappen, nodigen regelmatig burgers uit om hieraan deel te nemen. De kring is hiervoor een goede uitvalsbasis. Onze leden zijn over het algemeen sterk betrokken bij maatschappelijke issues. Een bestuurslid uit elke kring is afgevaardigd naar de Kringenraad.