Kringen/gepensioneerden

 

Het lidmaatschap van De Unie geeft je als gepensioneerden een bijzondere status. Dat begint met een forse reductie van de contributie. De levensfase van gepensioneerden gaat gekenmerkt met nieuwe interesses. Werken heeft niet meer de eerste prioriteit en het inkomen is min of meer bepaald. Vitaal gezond zijn en blijven, in combinatie met een zinvolle dagbesteding, neemt in belang toe.

De mening van onze gepensioneerden leden telt! De Unie helpt onze leden op het gebied van zorg en welzijn en natuurlijk ook op het gebied van arbeid en inkomen. Zo werkt De Unie aan een goed en rechtvaardig pensioen. Je kunt bij De Unie terecht voor adviezen binnen het sociaal domein en De Unie helpt je om zolang mogelijk zelfredzaam te blijven.

 

Specifieke diensten

We ondersteunen jou bij pensioenkwesties of in moeilijke dossiers inzake sociale zekerheid of WMO. Lees hier verder.

 

Ledenvoordelen

Wil jij jouw contributie terugverdienen? Dat kan met onze ledenvoordelen. Lees hier verder.

 

Jubilarishuldigingen

Wij schenken graag extra aandacht aan onze leden die 25, 40, 50, 60, 70 en 80 jaar lid zijn van De Unie. Lees hier verder.

 

Samenstelling Kringen

De Unie heeft voor onze gepensioneerden leden 7 Kringen, Lees hier verder.

 

Kringbestuur

Elke kring kent een eigen Kringbestuur. Wil jij je graag inzetten voor jouw kring? Meld je dan aan voor een plekje in het Kringbestuur. Lees hier verder.

 

Kringenraad

De Kringenraad heeft tot doel onderling overleg tussen de Kringen te bevorderen en de kennis en kwaliteiten van elke kring onderling te delen. Verder zit de voorzitter van de Kringenraad in de Ledenraad. Lees hier verder.

 

Ledenraad

De Ledenraad is het orgaan dat het Bestuur van De Unie controleert en adviseert. Zo is er rechtstreeks invloed en informatie-uitwisseling op het hoogste niveau binnen de vereniging.

 

Communicatie met onze leden

Bij voorkeur communiceren wij digitaal met onze leden. Lees hier verder.

 

 

Maak iemand lid en verdien € 12,50

Voor elk nieuw lid dat je werft ontvang je een cadeaubon van Bol.com t.w.v. € 12,50. Klik hier om een nieuw lid aan te melden.

 

 

 

 

 

 

Voor het kringenwerk is een reglement opgesteld. Hier kun je het reglement inzien.

Alle kringen

 

éénLimburg
Midden- en Oost-Nederland
Noord-Nederland
Noordwest
West
Oost-Brabant
Zuidwest

 

Ondersteuning

 

De Kringenraad wordt ondersteund door de volgende mensen vanuit de werkorganisatie van De Unie:
Joop Voesten, manager ledenbelang senioren
telefoon: 0345 – 851 961
Harry van Herpen, ambtelijke ondersteuning
telefoon: 0345 – 851 044
Yvonne van der Laan, management assistente, telefoon: 0345 – 851 057

 

De 7 Kringen worden ondersteund door:
de backoffice, telefoon: 0345 – 851 962

 

Contact

Wil je één van bovenstaande mensen een e-mail sturen? Klik dan op zijn/haar naam.

Klik op onderstaande afbeelding om het kringenoverzicht te bekijken